At få resultater kræver mange gentagelser

– men min hund gider ikke al det terperi!

Vi ved godt at der skal mange gentagelser til for at opnå mestring af en færdighed. Om det så er en apporteringsøvelse for en hund eller ballettrin for en danser. Men gentagelser i sig selv producerer ikke læring og mestring.

For at få gode øvelser der fungerer igen og igen – altså øvelser som har opnået en høj pålidelighed hvor hunden udfører den korrekt i 95% eller flere af gentagelserne, er der en række forhold der må være på plads. For at en hel øvelse med flere delmomenter fungerer godt, må alle de små led: byggestenene – grundfærdighederne sidde i skabet – alle sammen! Er bare et led svagt, bryder hele herligheden sammen. Dvs at ALLE de grundfærdigheder som du skal bruge i dit program kræver mange gentagelser – de skal være flydende og automatiserede for hunden. Den skal kunne gøre det uden at tænke over det og ting man kan virkelig godt, gør man hurtigt og præcist, og de kræver heller ikke så meget energi fordi man netop ikke skal TÆNKE over hvordan man flytter fødderne/poterne. Men så siger du: ”Jamen al det terperi gider min hund ikke. Den melder ud – den gider ikke gøre det samme igen og igen”. Hmm ja måske – hvis du netop ”terper” på den gale måde. Hvad betyder ”at terpe” egentlig?

Sproget.dk definerer at terpe sådan her:

  1. læse el. øve sig ihærdigt på noget flere gange og derved lære det udenad
  2. indgive nogen viden el. lærdom på en mekanisk el. hårdhændet måde

Den første betydning kunne man med god mening sige vil svare til det at flydtræne sine grundfærdigheder. Den anden er måske det du kan komme til at gøre hvis en del af dine repetitioner ikke kan defineres som vellykkede repetitioner. For at en repetition skal lægge sig i læringsbanken som en vellykket repetition der er med til at gøre adfærden stabil og pålidelig, er der 4 punkter som skal være opfyldt. Og de er at:

  1. Hunden præsterer i henhold til dit kriterium eller bedre
  2. Indenfor din definerede latenstid
  3. Du forstærker adfærden præcist
  4. Med en ”god nok” forstærker

De to første punkter vedrører kriteriet. Har du sat det for højt, klarer hunden ikke at udføre adfærden som du forventede, og så belønner du med stor sandsynlighed ikke. Og sker det flere gange på dit træningspas, får du enten en hund der bliver mindre engageret/ mister fokus eller helt stempler ud af træningspasset simpelthen fordi der ikke belønnes ofte nok i træningen.

Punkt 3 handler om at du timer din belønning præcist (det anbefales at bruge en klikker!) for ellers kan din hund ikke vide hvad du belønnede for. Adfærd sker hele tiden….

Punkt 4 er også af afgørende betydning. Hvis den belønning du præsenterer ikke er af en værdi som din hund virkelig vil arbejde for, kan al anden del af træningen være lige meget. Gode flydende automatiserede færdigheder opnås gennem mange repetitioner SOM ER BLEVET BELØNNET GODT. Og dermed behøver du ikke spekulere på om hunden er fokuseret og engageret og alle de andre labels vi kan lide at bruge om hunde der ser glade ud og kan sine ting. Det kan være så simpelt at den slags kommer af sig selv når man belønner ofte nok og godt nok!

Ok så langt så godt – men før eller siden begynder du så at få hele øvelser der fungerer, og du er også begyndt på at gå prøver. Måske går du til mange prøver, eller du træner konkurrencemæssigt ret ofte. For mange indebærer dette at der belønnes meget mindre. Og måske har din hund endda lært at genkende scenariet: ”Dette ligner konkurrence = sandsynlighed for belønning er faldet til nulpunktet”. Og det betyder at du begynder at få vanskeligheder med at præstere på konkurrencebanen. Din hund udfører måske en del (måske alle) øvelser, men den der sidste gnist og hastighed mangler. Og for nogle falder programmet måske helt fra hinanden. Hvad kan vi gøre for at modvirke dette scenarie?

Det kan du få nogle ideer til på dette kursus: Lydighed -uanset program.

Og hvis du har brug for at bygge et godt fundament med flydende grundfærdigheder og gode strategier for klikkertræning generelt, kan du tage dette kursus. Canis`klikkertræneruddannelse 2020

Tilmeld dig kursus her

Felt